وایت برد شیشه ای و مغناطیسی

انواع وایت برد شیشه ای و مغناطیسی

وایت برد شیشه ای انوع مختلفی است و دارای مزیت و ایراد های مختلفی است.
وایت برد شیشه ای معمولی رنگ شده. قیمت این نوع وایت برد شیشه ای بسیار پایین ولی به دلیلی سکوریتی نبودن بسیار خطر ناک است.
وایت برد شیشه ای سکوریت رنگ شده. این نوع وایت برد شیشه ای به دلیل اینکه سکوریت می باشداز نظور آسیب پذیری بدون خطر می باشد ولی به خاطر رنگ نا مطلوب دارای دو بینی بسیار و در طولانی مدت باعث اذیت شدن چشم می باشد.
وایت برد شیشه ای سکوریت با چاپ سفید

این نوع وایت برد شیشه ای داری بهترین نوع از شیشه و رنگ می باشد چون به دلیل به کار بردن چاپ در وایت برد شیشه ای باعث کمترین دو بینی می باشد. ولی تنها ضعف این این نوع وایت برد شیشه ای مغناطیسی نبودن این نوع وایت برد شیشه ای می باشد

وایت برد شیشه ای مغناطیسی
این نوع وایت برد شیشه ای داریای یک ورق ورق وایت برد در پشت صفحه خود می باشد که قابلیت مغناطیسی به وایت برد شیشه ای می دهد و از نظر شکستگی از همه نوع وایت برد شیشه ای بهتر است

به ما رای دهید