مقدار هزینه حمل و نصب وایت برد شیشه ای

مقدار هزینه حمل و نصب وایت برد شیشه ای

وایت برد شیشه ای که در بازار موجود هستند دارای هزینه حمل و نصب می باشد.
که علاوه بر هزینه خود تخته این هزینه برای خیلی از شرکت و ارگان های خصوصی و دولتی سنگین است. جابه جایی این نوع وایت برد شیشه ای نیازمند وسیله است که دارای استاندارد خاصی باشد که بتواند این نوع وایت برد شیشه ای را از محل فروش به محل نصب جابه جا کند.

 

وسیله ای که بتواند برا جابه جایی از ان استفاده کرد حتما باید دارای مشخصات خاصی باشد. که خسارت وارد به وایت برد شیشه ای را به حداقل برساند. بعد از جابه جایی نوبت به نصب این نوع وایت برد شیشه ای می رسد برای نصب این نوع وایت برد شیشه ای یا همان گلس برد باید حتما تجهیزات مخصوص همراه داشته باشید که بتوانید ان را نصب کنید.

به جز تجهیزات نصب، شخصی که بخواید این نوع صفحه ها را نصب کند باید حتما اموزش های خاصی را ببیند که بتواند این نوع وایت برد شیشه ای را نصب کند به همین خاطر برای نصب این نوع وایت برد شیشه ای اکثر مصرف کننده ها از نصاب برای نصب این صفحه ها استفاده می کنند.

به همین خاطر علاوه بر هزینه خود وایت برد هزینه حمل تا محل را دارند هم هزینه نصب.

برای اینکه مصرف کننده کمترین هزینه و خسارت را داشته باشد. شرکت تصمیم بر این گرفت که حمل و نصب را برعهده بگیرد که در این صورت هزینه ها به حداقل برای مشتری برسد. در این صورت مصرف کننده کمترین مشکل را از لحاظ جابه جایی و نصب را دارد. همچنین هزینه ها به حداقل برای مصرف کننده میرسد. به همین جهت مصرف کننده بعد از خرید هیچ کاری بابت جابه جایی و نصب نداره و شرکت عهده دار جابه جایی و نصب است.

به همین خاطر وایت برد شیشه ای تا محل جابه جا می شود و به وسیله نصاب هایی حرفه ای وایت برد شیشه ای نصب می شود. و مصرف کننده بعد از اتمام کار با شرکت تسویه می کند.

این کار باعث می شود که مصرف کننده اول از کار رضایت داشته باشد و هم هزینه برای اتمام کار به حداقل برسد. به همین خاطر مصرف کننده به خاطر اینکه به هیچ عنوان هزینه حمل و نصب ندارد و از طرفی تلفات به حداقل می رسد باعث رضایت مشتری می شود.

نبود هزینه جابه جایی و نصب باعث می شود در بودجه صرفه جویی بشود. و به جایی اینکه هزینه اضافی بابت نصب و حمل به شرکت داده شود این هزینه صرف خرید بیشتر وایت برد شیشه ای شود.

به ما رای دهید
Call Now Buttonتماس بگیرید