ضخامت وایت برد شیشه ای باید چند میل باشد؟

ضخامت وایت برد شیشه ای باید چند میل باشد؟

اولین وایت برد شیشه ای که تولید شد دارای ضخامت دو میل بود و از شیشه ساده استفاده شده بود. این نوع وایت برد شیشه ای که از این ضخامت استفاده شده بود به راحتی قابل شکستن بود و این شکستن بسیار خطر ناک بود چون این نوع شیشه چون سکوریت نبودن برای مصرف کننده جراحت ایجاد می کرد. اما تنها مزیت این نوع وایت برد شیشه ای که با ضخامت دو میل تولید می شد در این بود که به راحتی تبدیل به وایت برد شیشه ای مغناطیسی شود و از مگنت معمولی در ان استفاده کرد.

 

نوع دوم وضخامت وایت برد شیشه ای نوع ۵ میل سکوریت هست. که این نوع ضخامت بهترین نوع ضخامت در انواع وایت برد شیشه ای است. چون هم قابلیت سکوریت دارد و هم می تواند قابلیت مگنت به وایت برد شیشه ای بدهد. این ضخامت تخته وایت برد شیشه ای در ابعاد بزرگ به راحتی قابل استفاده می باشد و می توان تا سایز تا ۲۵۰ سانت را در ان تولید کرد. که این ابعاد بیشتر برای اموزش استفاده می شود. و قابلیت مگنت بودن بهترین مزیت ضخامت ۵ میل است. و مهم ترین مزیت این نوع از وایت برد شیشه سکوریت بودن در ان است که اگر زمانی شکست قابل پودر شدن در ان مانع از ایجاد خسارت به مصرف کننده شود.

 


نوع بعدی ضخامت وایت برد شیشه ای ۶ میل سکوریت است این ضخامت فقط برای وایت برد شیشه ای ساده استفاده می شود والبته می توان قابلیت سوپر مگنت به ان را داد. یعنی مصرف کننده حتما برای استفاده از مگنت در این نوع شیشه ها باید از سوپر مگنت استفاده کند. و بزرگترین ابعاد این نوع وایت برد شیشه ای ۲۰۰ سانتی متر می باشد.
در جمع‌بندی کلی وایت برد شیشه ای بر اساس ضخامت به سه دسته بندی تقسیم می شود و این تقسیم بندی بر اساس نیاز مصرف کننده است اما بهترین مدل از این ضخامت ها نوع دوم است که می تواند نیاز مصرف کننده را بر طرف کند.

 

منبع : تحصیل در آلمان

ویزای تحصیلی المان

هزینه تحصیل در المان

تحصیل داروسازی در المان

تحصیل دندانپزشکی در المان

2/5 - (6 امتیاز)