پایه وایت برد مغناطیسی

پایه وایت برد مغناطیسی

امروزه وایت برد ها به دو صورت در مکان ها نصب می شوند اولی مورد نصب وایت برد ها بر روی دیوارکه طریقه نصب وایت برد ها از طریق پسچ و رو پلاک می باسد که هر وایت برد از طریق ۸ پیچ به دیوار نصب می شود. این نوع نصب باعت میشود تابلو ها به مرور زمان وایت برد ها خمیدگی در انها ایجاد نشودو دوام بیشتری داشته باشد. طریقه دوم وایت برد مغناطیسی از طریق پایه نگه داشته می شود.

این نوع نصب وایت برد دارای مزیت های بیشتری نسب ثابت دیواری دارد. وایت برد ها که از طریقه پایه نگه داشته می شود قابلیت جابه جایی دارند که می توان وایت برد ها رو جابه جا کرد مزیت دوم می توان به انها قابلیت خم و راست دهد که می توان وایت بردا ها رو به صورت کج و انحراف داد. یکی دیگر از مزیت اینکه وایت برد مغناطیسی بر روی پایه نصب می شود این است که جی توان وایت برد ها رو دو رو کرد به این معنا وایت برد دو رو فقط می توان بر روی پایه های گردان نصب شود. پایه های وایت برد ها به دسته های مختلفی تقسیم می شود.

 

این تقسیم بندی پایه های وایت برد مغناطیسی فقط بر اساس سایز می باشدکه به پایه وایت برد کلاسیک و پایه وایت برد مغناطیسی چرخدا ثابت. البته یک نوع پایه وایت برد مغناطیسی دیگر موجود است که برای پایه وایت برد های دو رو استفاده می شود که قابلیت گردش وایت برد رو دارا می باشد. البته بهترین پایه وایت برد مغناطیسی وجود در بازار با نام فانتزی شناخته می شود که بهترین نوع پایه وایت برد مغناطیسی می باشد. که هم از لحاظ دوام و از لحاظ زیبایی بهترین پایه وایت برد مغناطیسی می باشد

به ما رای دهید