تلفن:۶۶۷۰۱۰۰۲ - ۶۶۷۰۱۰۰۴

مدیریت فروش:۰۹۱۲۲۲۰۲۲۳۰(پارسا)

تماس با ما

تهران ، خیابان حافظ جنوبی نرسیده به میدان حسن آباد کوچه صدری پاساژ صدف تجهیزات اداری و آموزشی بحیرایی
تلفن:

۶۶۷۰۱۰۰۲
۶۶۷۰۱۰۰۴
فکس:

۶۶۷۶۶۶۱۰
مدیریت فروش:
۰۹۱۲۲۲۰۲۲۳۰(پارسا)

سفارش تلفنی ۶۶۷۰۱۰۰۲ - ۶۶۷۰۱۰۰۴