قیمت وایت برد

وایت برد

وایت برد معمولی

تخته وایت برد  وایت برد وسیله‌ ای است دارای سطحی وسیع برای نوشتن. از تخته سفید  یاوایت برد در مکان‌های آموزشی استفاده می‌شود. برای نوشتن روی تخته

ادامه مطلب »